Obvestilo okrajne volilne komisije 1005 Kranj

Okrajna volilna komisija 1005 Kranj 2 obvešča volivce z območij na seznamu, da je za predčasno glasovanje pri izvedbi volitev poslancev v Državni zbor, ki bo potekalo v dneh od  19. 4. 2022 do 21. 4. 2022 in vse nadaljnje volitve oziroma referendume, določeno naslednje volišče:
Stražišče, Šmartinski dom, Škofjeloška cesta 18, Kranj.
Seznam