Novice

V Kranju delovni posvet o mestnem marketingu

V Kranju delovni posvet o mestnem marketingu

Skupina predstavnic slovenskih občin, aktivnih na področju oživljanja mestnih središč (TCM), se je 13. januarja 2016 sestala v Kranju. Tokrat so na srečanje povabili tudi predstavnike Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS). Predstavnikom iz 14 občin, turističnih organizacij in Gospodarske zbornice Slovenije kot nosilca aktivnosti pri oživljanju mestnih središč je v uvodu izrazil dobrodošlico župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. Kranj si zelo prizadeva za oživljanje starega Kranja, zato je župan poudaril, da bo podprl vsako dobro pobudo, ki bi lahko rodila sadove. Poudaril je, da je pri načrtovanju vedno potrebno imeti v ospredju oceno učinkov, kaj bo posamezna aktivnost prinesla, koliko več bo obiskovalcev, tako domačih kot tujih, kaj bodo pridobili nosilci dejavnosti, kajti vsak cilj mora biti merljiv. Vse aktivnosti pa je potrebno promovirati, komunicirati z občani, sicer so vsa prizadevanja zaman. Pri načrtovanju pa vključevati čim širši krog ljudi. Srečanja se je udeležil in pozdravil tudi novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe.
Polona Mežan iz Gospodarske zbornice Slovenije je predstavila projektni predlog za mestni marketing. Osnovni namen mestnih marketingov je povezovanje lokalne skupnosti, gospodarstva, športa in kulture, pomoč pri ustanavljanju združenj podjetnikov ter izvajanje skupnih akcij. V prihodnje bo pri sodelovanju z javno agencijo SPIRIT dana velika pozornost izobraževanju na področju mestnega menedžmenta s pomočjo tujih strokovnjakov. Zelo pomembna pa je tudi izmenjava dobrih praks med mesti, tako doma kot v tujini.
Ker se je v zadnjem času priključilo več novih občin, je Jana Tolja iz Mestne občine Koper predstavila primer dobre prakse iz Kopra, kjer je v zadnjih letih mestno središče izredno napredovalo, saj je v aktivnosti vključilo že 54 trgovcev, ki so se povezali v Zavod »Koper Otok«.
TCM in ZZMS imata veliko stičnih točk, zato je bilo dogovorjeno, da bi nekatere aktivnosti lahko izvajali skupaj, kot so izmenjave prireditev, promocija, strategija trženja, EU razpisi.
Prisotni so si bili enotni, da je potrebno TCM dvigniti na nacionalni nivo, zato je potrebno izdelati strategijo in celostno grafično podobo (CGP), vzpostaviti stike s tujino, izvesti izobraževanje za mestni menedžment. Ob zaključku so izpostavili tri skupne akcije, ki jih bodo izpeljali v letu 2016. V marcu Razvajaj se v mestu, v septembru Vrnimo otrokom pravljice in v začetku decembra Prižig luči.
Zavod za turizem in kulturo Kranj je poskrbel, da so si udeleženci ogledali znamenitosti starega Kranja in rove. Naslednje srečanje bo konec marca v Murski Soboti, vmes pa bodo delovne skupine pripravile dokumente in izhodišča za izvedbo dogovorjenih aktivnosti.

Besedilo: Nada Bogataj Kržan
Novico objavljamo tudi TUKAJ

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *